Publicerad novell i antologi


Publicerad med novellen "Klyvaregränd 12 c" i antologin "Allt högre boningar" hos Alsnet förlag. Spännande!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar